Här hittar du som driver eller vill starta GLA-program på din skola användbara exempel, dokument och referenser.

Handbok för dig som ansvarar för att informera om och marknadsföra GLA

GLA Flyer – A5

GLA Affisch – 50*70 

Broschyr Elev i PDF-format

Broschyr Arbetsgivare i PDF-format

Hjälp! Jag har blivit anställd. – En medarbetarhandbok anpassad till GLA-elever

Arbetsgivarhandbok för arbetsgivare till GLA-elever

Framtidens lärling – En kvalitativ utvärdering av GLA och GLU

Lärlingar och industrin – en undersökning om allmänhetens syn på industrin och yrkesutbildningar

Svensk Gymnasielärling – Wordmall

Svensk Gymnasielärling – Wordmall anpassad till broschyren

Svensk Gymnasielärling – Power Point-mall

Svensk Gymnasielärling – Power Point-mall

Svensk Gymnasielärling – Power Point-mall

Utbildningskontrakt: exempel från skola som erbjuder GLA inom Industritekniska Programmet

Kollektivavtal mellan IF Metall och Industriarbetsgivarna: exempel inom Stål och Metall (övriga avtal är snarlika).

Kollektivavtal mellan IF Metall och Teknikföretagen

Lokalt kollektivavtal: exempel på lokalt avtal mellan IF Metall och Teknikföretagen

Kollektivavtal mellan SKL, Pacta och Kommunal

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Skolverkets lathund för att planera, genomföra och följa upp arbetsplatsförlagt lärande.

För pilotskolor finns information kring användande av LoopMe.
För lärare:

För elever:

För lärlingshandledare: