Här hittar du som driver eller vill starta GLA-program på din skola användbara exempel, dokument och referenser.

Handböcker

Medarbetarhandbok anpassad till GLA-elever

Arbetsgivarhandbok för arbetsgivare till GLA-elever

Kontrakt och avtal

Utbildningskontrakt: exempel från skola som erbjuder GLA inom Industritekniska Programmet

Anställningsavtal: Checklista

Anställningsavtal: Exempel

Marknadsmaterial

Handbok för dig som ansvarar för att informera om och marknadsföra GLA

GLA Flyer – A5

GLA Affisch – 50*70 

Intervjuer med GLA-arbetsgivare – Folder

Intervjuer med GLA-elever – Folder

Broschyr Elev i PDF-format

Broschyr Arbetsgivare i PDF-format

Rapporter

Sammanfattning Pilotprojekt GLA 2017-2020

Framtidens lärling – En kvalitativ utvärdering av GLA och GLU

Lärlingar och industrin – en undersökning om allmänhetens syn på industrin och yrkesutbildningar

Kollektivavtal

Kollektivavtal mellan IF Metall och Industriarbetsgivarna: exempel inom Stål och Metall (övriga avtal är snarlika).

Kollektivavtal mellan IF Metall och Teknikföretagen

Lokalt kollektivavtal: exempel på lokalt avtal mellan IF Metall och Teknikföretagen

Kollektivavtal mellan SKL, Pacta och Kommunal

Skolverket

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Skolverkets lathund för att planera, genomföra och följa upp arbetsplatsförlagt lärande.

LoopMe – IT-stöd för APL

För pilotskolor finns information kring användande av LoopMe.
För lärare:

För elever:

För lärlingshandledare: