Tycker du att robotteknik, elektroteknik eller datateknik låter spännande? Då kan du snart jobba inom ett tekniskt avancerat yrke.

Som GLA-elev inom industriteknik delar du din tid mellan skolan och jobb på ett företag, med lön. På jobbet får du arbeta med utrustning, material och processer som inte går att lära sig i skolan. I skolan får du lära dig om tekniska lösningar i teorin.

Eftersom den industritekniska branschen förändras så snabbt får du träna på problemlösning och nytänkande så att du också kan möta förändringar i omvärlden.

Efter tre år kan du välja om du vill jobba direkt eller studera vidare. Då har du koll på hela den industriella verksamheten så att du kan jobba med produkt- och produktionsplanering eller i själva produktionen.

Du kan vara med och utveckla morgondagens industri i en hållbar riktning eftersom du vet att val av material, metod och teknik påverkar industrins förbrukning av råvaror och energi och avgör industrins påverkan på miljön.

På industritekniska programmet kan du välja inriktningarna Svetsteknik, Driftsäkerhet och underhåll, Processteknik samt Produkt- och maskinteknik.