GLA drivs av skolan och arbetsgivarna, som tillsammans ansvarar för att ge eleverna en yrkesutbildning.

Eleven lär sig de teoretiska grunderna i skolan och utvecklar sedan sina kunskaper, praktiskt och teoretiskt, genom att jobba på företaget. Skolans lärare och företagets handledare samarbetar för att skapa en modern och mångsidig yrkesutbildning som gör eleven anställningsbar.

Skolverkets Lärlingscentrum vägleder dem som vill starta en GLA-utbildning och kan ge information om statsbidrag, utbildningskontrakt, ansvarsfördelning med mera.

Vi har samlat användbara dokument för alla skolor som idag driver eller är intresserade av att driva gymnasial lärlingsanställning. Här hittar du ett exempel på utbildningskontrakt från en skola som erbjuder GLA inom industritekniska programmet. Kontraktet tar upp frågor kring bland annat ansvarsfördelning, roller, kalender för arbetsplatsförlagt lärande och försäkringar.

Här hittar du också Lag 2014:421 som reglerar avtal om tidsbegränsad anställning (avtal om gymnasial lärlingsanställning) inom ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet.