Var med och forma dina framtida medarbetare

Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är en ny modern gymnasieutbildning. Som arbetsgivare är du med och formar innehållet tillsammans med skolan och ni tar gemensamt ansvar för att utbilda nästa generations medarbetare. Eftersom den senaste kompetensen och tekniken finns hos arbetsgivarna säkerställer samarbetet att elevernas yrkeskompetens matchar arbetsgivarnas behov.

Gymnasielärlingen delar sin tid mellan skola och jobb och tillbringar minst hälften av studietiden hos er på arbetsplatsen. Lärlingen jobbar och gör nytta på riktigt, får dagsaktuell kunskap och blir snabbt anställningsbar.

Eleven får lön för sin arbetsinsats, vilket motiverar både eleven och arbetsgivaren att använda tiden väl. Anställningen är reglerad i kollektivavtal och du kan söka statsbidrag för din gymnasielärling.

Studieformen är en win-win för både företag, elever och skola.

Vill du som arbetsgivare veta mer?

Läs vad arbetsgivare som idag har GLA-elever tycker om utbildningsformen.

Initiativet Svensk Gymnasielärling drivs idag av Sydsvenska Handelskammaren med Skolverket som länk till skolvärlden.

Kontakta Erik Ehn Blomgren, erik.ehn.blomgren@handelskammaren.com eller Madeleine Fils, madeleine.fils@handelskammaren.com