Här hittar du vanliga frågor och svar

Hittar du inte svaret på just din fråga, tveka inte höra av dig till oss eller till någon av de skolor som erbjuder GLA. 

Kontaktpersoner GLA:
Erik Ehn Blomgren, erik.ehn.blomgren@handelskammaren.com
Madeleine Fils, madeleine.fils@handelskammaren.com

Hur mycket är skola, hur mycket är jobb?

Som gymnasialt lärlingsanställd är eleven ungefär halva utbildningen i skolan och halva på en arbetsplats. Upplägget för vilka dagar eller veckor som eleven är i skolan respektive på arbetsplatsen kan skilja sig mellan skolor. Till exempel är eleverna på några skolor växelvis ute på arbetsplatsen två veckor och i skolan två veckor medan ett annat upplägg är att dela varje vecka mellan skola och arbetsplats.

Följande upplägg är ett exempel på när veckorna delas mellan arbetsplats och skola: Om man blir anställd i årskurs 1 är man vanligtvis 1 – 2 dagar ute hos en arbetsgivare och 3 – 4 dagar i skolan. I årskurs två gäller 3 dagar ute på en arbetsplats och 2 dagar i skolan. I årskurs 3 kan man vara så mycket som 4 dagar ute på en arbetsplats och 1 dag i skolan beroende på hur många av de gymnasiegemensamma ämnena som eleven har klarat av under tidigare årskurser.

Vad är skillnaden mellan GLA och traditionella yrkesprogram?

Som GLA-elev är man halva utbildningstiden på den arbetsplats där man är anställd. Skolan och företaget har tillsammans gått igenom vilka arbetsmoment man ska göra så att det motsvarar den utbildningen man får i skolan. Man lär sig genom att arbeta helt enkelt. Sen har man kontakt med sin lärare och läraren kommer istället ut till företaget för samtal och bedömning. Vissa traditionella yrkesprogram har också en del av utbildningen förlagd till en arbetsplats, men då betydligt färre veckor än en GLA-elev.

På jobbet lär sig GLA-eleven både teori och praktik och resten av den teoretiska utbildningen sker i skolan, t.ex. svenska, engelska, matte och idrott. Det kan vara krävande att göra läxor och traditionellt skolarbete under de dagar man jobbar, eftersom man då har längre dagar än man annars är van vid, men nästan alla som börjar med GLA är väldigt nöjda.

Får eleven själv välja arbetsplats?

Vissa skolor ordnar anställningsintervjuer där eleven får presentera dig själv och får en bild av de olika arbetsgivarna. Andra skolor matchar elever efter den arbetsplats som passar bäst efter intresse och avstånd från hemmet. Det finns också möjlighet för eleven att själv föreslå en arbetsgivare som man känner till, förutsatt att deras verksamhet stämmer med utbildningens innehåll.

Vilken typ av examen får GLA-eleven? Ingår det högskolebehörighet i GLA?

Eleven får samma yrkesexamen efter de tre åren som i de traditionella skolförlagda yrkesprogrammen. Eleven har alltid möjlighet att välja till kurserna som ger grundläggande högskolebehörighet.

Hur stor är chansen att få jobb direkt efter gymnasiet?

Fler än 9 av 10 tidigare GLA-elever har blivit anställda efter sin yrkesexamen. Det finns alltså stora möjligheter att bli anställd direkt efter studenten.

Kan man byta från lärlingsutbildning till skolförlagd utbildning ifall man ångrar sig eller inte trivs?

På många skolor finns både traditionell skolförlagd utbildning och GLA och där har eleven alltid möjlighet att byta till en skolförlagd utbildning i samma skola. Har skolan däremot inte skolförlagd utbildning så är det huvudmannens ansvar att erbjuda eleven utbildning.

Hur ser arbetsmiljön ut på arbetsplatsen?

Det är skolans ansvar att säkerställa arbetsmiljön på elevens arbetsplats och det görs noggranna kontroller samt en riskanalys innan en ny arbetsplats ingår samarbete med skolan. Skolans yrkeslärare är ofta före detta yrkesverksamma som har bra koll på vad en arbetsplats behöver leva upp till för att vara en fungerande arbetsmiljö.

Får eleven lön?

Eftersom eleven är anställd får han eller hon lön för tiden eleven är på arbetsplatsen. Lönen är kollektivavtalad vilket innebär att det finns en minimilön som eleven är garanterad och som ökar för varje årskurs. De flesta arbetsgivarna har individuell lönesättning och det finns således också möjlighet att stiga i lön efter prestationsförmåga.

Vilka arbetstider gäller för ungdomar?

Som gymnasialt lärlingsanställd arbetar man efter arbetsplatsens ordinarie arbetstider som kan variera men är generellt sett längre än en vanlig skoldag. Eftersom eleven har en handledare på arbetsplatsen följer eleven vanligtvis handledarens arbetstider.

Får eleven lunch på arbetsplatsen?

Nej, lunchen är vanligtvis en matlåda som man tagit med själv och äter i personalmatsalen tillsammans med arbetskamraterna. Det kan finnas restauranger i närheten där man kan handla.

Är eleven försäkrad på arbetsplatsen?

Ja, arbetsgivaren försäkrar eleven på jobbet och på vägen till och från jobbet.

Får man verktyg och arbetskläder?

Ja, eleven blir anställda av företaget och har samma förmåner och ansvar som övriga anställda.

Kompenseras resor och mat?

Eleven får lön varje månad och därför utgår inte rese- eller matersättning från företaget förutsatt att man inte reser i tjänsten.