Vill du jobba med människor och hälsa? Då kan du välja många olika yrkesvägar. Du kan jobba med hälso- och sjukvård inom psykiatri, äldreomsorg, funktionshinder och rehabilitering.

Som gymnasialt lärlingsanställd inom vård och omsorg är du halva tiden i skolan och halva tiden på en arbetsplats, med lön.

I skolan lär du dig om hälsa och ohälsa utifrån ämnesområdena medicin, pedagogik, sociologi och psykologi. Du läser om människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. I praktiken, på en arbetsplats, lär du dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Du lär dig att se och analysera problem i olika situationer och hur du bäst kan lösa dem.

När du är färdig kan du jobba inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst alternativt studera vidare, antingen på yrkeshögskola eller högskola.