Var med och forma nästa generation medarbetare

Många branscher går bra och växer, men har svårt att hitta yrkeskunniga medarbetare. Samtidigt har många unga svårt att hitta jobb.

Elanders och Volvokoncernen med Carl Bennet och Olof Persson i spetsen tog saken i egna händer. Ett samarbete mellan Västsvenska Handelskammaren, företagen och Skolverket inleddes och resultatet är initiativet Svensk Gymnasielärling. 

I den nya arbetslivsförankrade utbildningen GLA är företagen med och utformar utbildningen för att säkerställa att elevernas yrkeskompetens matchar arbetsmarknadens behov. För företagaren är det ett unikt tillfälle att forma och göra den nya generationen anställningsbar.

GLA-eleverna läser in grundläggande kompetens på skolan och tillbringar minst hälften av sin studietid på sin arbetsplats som anställd enligt den tidsbaserade anställningen GLA, Gymnasial Lärlingsanställning.

GLA gör eleven mångsidig och förberedd för både ett yrkesliv direkt efter gymnasieexamen och vidare studier på yrkeshögskola eller högskola.

Utbildningen skapar vinster både för den enskilda eleven, arbetsplatsen, skolan och samhället i stort.

Vill du som företagare veta mer?

Initiativet Svensk Gymnasielärling drivs idag av Västsvenska Handelskammaren med Skolverket som länk till skolvärlden.

Kontakta Erik Ehn Blomgren erik.ehn.blomgren@handelskammaren.com eller Madeleine Fils, madeleine.fils@handelskammaren.com