Skolans lärare och arbetsgivarens handledare samarbetar för att skapa en modern och mångsidig yrkesutbildning som gör eleven anställningsbar.

Eleven lär sig grunderna i skolan och utvecklar sedan sina kunskaper genom att jobba på arbetsplatsen. På arbetsplatsen har eleven en handledare som har ansvar för elevens lärande och yrkesmässiga utveckling.

Här ser du vad som krävs av er som arbetsgivare och vad skolan ansvarar för.

Arbetsplatsen

  • På arbetsplatsen ska det finnas en handledare som ansvarar för eleven.
  • Handledare deltar i planering av lämpliga arbetsmoment och medverkar vid bedömning av elevens kunskaper.
  • Arbetsgivaren skriver ett anställningskontrakt med gymnasielärlingen. Läs mer om anställningsformen här.

Skolan

  • Ansvaret för att eleven klarar sina betyg och kan fortsätta skolgången ligger på skolan.
  • Skolan tillhandahåller kursplaner och kursmatriser. Här framgår det också vad eleven ska lära sig utifrån företagets behov.
  • Skolan ansvarar för att upprätta ett utbildningskontrakt. Kontraktet tar upp frågor kring bland annat ansvarsfördelning, roller, kalender för arbetsplatsförlagt lärande och försäkringar.