Skolan och arbetsgivare samarbetar för att skapa en modern och mångsidig yrkesutbildning som gör eleven anställningsbar.

Eleven lär sig grunderna i skolan och utvecklar sedan sina kunskaper genom att jobba på arbetsplatsen. På arbetsplatsen har eleven en handledare som har ansvar för elevens lärande och yrkesmässiga utveckling.

Vi har tagit fram en Arbetsgivarhandbok där vi har samlat allt som är viktigt att tänka på när ni tar emot en lärling för att ni som arbetsgivare ska vara så väl förberedda som möjligt.

Nedan har vi sammanfattat vad som krävs av er som arbetsgivare och vad skolan ansvarar för.

Arbetsgivare

  • På arbetsplatsen har eleven en handledare som har ansvar för elevens lärande och yrkesmässiga utveckling.
  • Handledare deltar i planering av lämpliga arbetsmoment och medverkar vid bedömning av elevens kunskaper.
  • När eleven är på arbetsplatsen gäller arbetsgivarens försäkringar.
  • Arbetsgivaren förser eleven med arbetskläder och skyddsutrustning.
  • Arbetsgivaren skriver ett anställningskontrakt med gymnasielärlingen. Läs gärna vår checklista och titta på ett exempel på anställningsavtal.

Skolan

  • Ansvarar för att eleven klarar sina betyg och kan fortsätta skolgången.
  • Tillhandahåller kursplaner och kursmatriser. Här framgår det också vad eleven ska lära sig utifrån företagets behov.
  • Ansvarar för att upprätta ett utbildningskontrakt mellan skola, arbetsgivare och elev. Kontraktet tar upp frågor kring bland annat ansvarsfördelning, roller, kalender för arbetsplatsförlagt lärande och försäkringar. Utbildningskontraktet ligger till grund för anställningsavtalet som arbetsgivaren tecknar med gymnasielärlingen.

Läs vad arbetsgivare som idag har GLA-elever tycker om utbildningsformen.