GLA-eleven får lön sitt arbete, som till viss del kompenseras av ett statsbidrag per elev och år.

Eleven har en tidsbaserad anställning, gymnasial lärlingsanställning, med en minimilön som är reglerad i kollektivavtal. Företag och organisationer som anställer gymnasielärlingar får statsbidrag, vilket innebär att kostnaden blir betydligt lägre än vid en vanlig anställning.

Kollektivavtal har upprättats mellan följande parter:

IF Metall och Industriarbetsgivarna, för fyra förbund: Byggnadsämnesförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, Stål och Metall Arbetsgivarförbund, samt Svemek.
IF Metall och Teknikföretagen (gäller enbart Industritekniska programmet).
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Statsbidraget kan ge en ersättning på upp till 37 500 kronor per elev och år, samt 10 000 kronor per år och elev till arbetsplatser som har en utbildad handledare. Det är skolan som söker bidraget, men det är ni som arbetsgivare som bestämmer hur det ska användas. Mer information kring statsbidrag för gymnasial lärlingsanställning finns på Skolverkets hemsida.

Läs vad arbetsgivare som idag har GLA-elever tycker om utbildningsformen.