”Vi har alltid haft stort förtroende för skolan och lärarnas kompetens, samt att vi såg potential i eleven, som hade varit hos oss på sin APL under årskurs 1” säger Erik Broberg från Brålanda Industri när han berättar om varför de valde att anställa en gymnasial lärling.

Företaget har i dagsläge tre lärlingsanställda elever, som Erik beskriver som duktiga, nyfikna och ansvarstagande. ”Vi ser gärna att eleverna flyttar runt och testar att arbeta på våra olika avdelningar, men vi är lyhörda mot deras önskemål och försöker att tillgodose deras intresse. Genom GLA bidrar vi till elevernas livslånga lärande och framtida yrke”.

Förutom företagets och elevernas engagemang har en viktig framgångsfaktor varit den raka kommunikationen med skolan: ”Jag vill ge en stor eloge till yrkeslärarna för sitt engagemang och vilja att samarbeta med oss gällande utbildningen”.

Även Eriks kollegor ser GLA som positiv och ser ett behov av att hjälpa till och forma sina nya kollegor. Genom att handleda eleverna ifrågasätter medarbetarna sina egna metoder och får ibland tänka nytt.

Att anställa en lärling kräver engagemang, men det finns ingen anledning att inte göra det

Om jag skulle ge tre tips till andra arbetsgivare skulle jag säga:

  1. Var givmild men ställ krav.
  2. Var tydlig både internt och mot skolan och eleven, men ha samtidigt tålamod. Det tar tid att lära sig.
  3. Våga testa, våga ta steget! Det största steget är att komma över tröskeln, sedan det är inte så stort.

På lång sikt gör GLA alla till vinnare: skolan, eleven och arbetsgivaren!”