– De som går fordonsprogrammet idag kommer att få laga självkörande och självparkerande bilar. Yrket är i snabb förändring, och kan bli mer attraktivt.

Lars Andersén är utbildningsansvarig på Brandt Bil, som driver 22 anläggningar för försäljning och service av personbilar, transportbilar och lastvagnar runtom i Västsverige. Lastvagnsverkstaden i Uddevalla utbildar GLA-elever.

Får vi en duktig elev vill vi knyta honom eller henne till oss, och då anställer vi gärna så fort som möjligt.

Lärlingarna börjar först som GLU-elever och om det känns bra för båda parter blir de anställda som gymnasielärlingar, med en GLA-lön som motsvarar den andel av sin studietid som de är på jobbet. Jobbar de på loven får de fullt betalt.

– Vi jobbar medvetet med vår personalpolitik. Ska vi ha de nöjdaste kunderna måste vi faktiskt ha den nöjdaste personalen, säger Lars.

Brandt Bil har börjat få fler förfrågningar från människor som vill praktisera. Man använder flera olika vägar för rekrytering utöver GLA, som vuxenutbildning, yrkeshögskolan och de skolförlagda gymnasieprogrammen. Lars är också ute och träffar högstadieelever för att skapa intresse för en framtid som högkvalificerad fordonstekniker.

– Vi är med i yrkesråd, besöker skolor, tar emot studiebesök och träffar studie- och yrkesvägledare och föräldrar. Har vi bra samarbete med skolan så kommer eleverna kanske till oss först.

På ett år har tjugo nya Volvo-mekaniker fått jobb på personbilssidan. Men på lastvagnssidan får Brandt Bil inte tag på folk. Här finns ett stort behov, både nu och i framtiden.