-Lärarna upplever att eleverna kommer med en annan energi och sköter sig bättre i skolan.
Det nystartade GLA-programmet i industriteknik är ett lyft för både elever, företag och skola.

När industriprogrammet på gymnasiet i Örnsköldsvik hotades av nedläggning häromåret slöt industrin och skolan upp för att rädda programmet tillsammans, vilket resulterade i att lärlingsutbildningen startades.

För BAE Systems Hägglunds, ett av de största industriföretagen i Norrland med stort behov av svetsare och maskinoperatörer, är lärlingsprogrammet nästan den enda rekryteringsvägen för dessa kompetenser.

– Vi gör ingen skillnad på våra lärlingar och övriga anställda. Vi ställer krav, pratar förväntningar samt ger stora möjligheter till lärande och utveckling, säger Jessica Wennerberg, HR Business Partner.

BAE Systems Hägglunds och skolan har ett tätt samarbete för att utveckla utbildningen och koppla samman teori och praktik.

– Vi har som ambition att våra lärlingar ska vara en del av produktionen och arbetsflödet i kombination med att de utför de arbetsövningar som skolan tillhandahåller. Det blir mycket intressantare för dem, säger Jessica Wennerberg.

Närmare tio medarbetare på Hägglunds har gått handledarutbildningen och hjälps åt med att vägleda eleverna, för att det alltid ska finnas någon att fråga och för att inte ta för mycket tid från produktionen.

Förhoppningen är att eleverna ska visa framfötterna, ta mer och mer ansvar, och kunna få en anställning.

– Vi har en 17-åring som det går väldigt bra för. Hon utbildar sig till maskinoperatör och kommer att få göra utredningar och problemlösning i ett verkligt projekt med stöd av våra produktionstekniker.