Vi gratulerar elever och föräldrar till att ha gjort det bästa valet

säger Almåsgymnasiets två lärlingskoordinatorer, som jobbar heltid med att utveckla lärlingsutbildningen.

– Vi försöker jobba flexibelt och låta eleverna påverka sin utbildning. De ska uppleva att de får den bästa utbildningen, säger Helén Rimsell och Lena Sanneklint.

Även arbetsgivarna är nöjda. Den som haft en lärling vill gärna fortsätta och de flesta branscher är intresserade och vill veta mer.

Lena och Helén vill skapa ett smidigt samspel mellan elever, arbetsgivare, skola och föräldrar. De menar att grunden till en lyckad lärlingsutbildning är förberedelse, samarbete och tydlighet. Alla parter behöver förstå vad som förväntas. Skolan behöver också visa att man är en pålitlig samarbetspartner.

– Skulle det uppstå problem på lärlingsplatsen så åker vi ut på en gång. Vi finns där för elev och handledare vad det än skulle vara.

Tydligheten handlar om att förklara att alla inte blir anställda med lön, att antalet platser är begränsat och att arbetsgivarna väljer.

– GLA-eleverna är så stolta över erbjudandet. En stor fördel är att de inte behöver jobba extra på kvällar och helger, så som de flesta andra, utan kan koncentrera sig på skolan, säger Lena.

Lärarna vittnar om att eleverna växer och tar ansvar. Det blir mindre tjafs i lärlingsklasserna, för på arbetsplatsen har eleverna lärt sig hur man kommer överens.

– De här eleverna är lite av våra ess, med hög närvaro och hög måluppfyllelse, säger Helén. De siktar först och främst på en yrkesexamen, men vi märker att allt fler av skolans elever också vill läsa in grundläggande högskolebehörighet.