Kari och Hans är studie- och yrkesvägledare respektive yrkeslärare på Mora Gymnasium, som idag erbjuder GLA till elever som läser det industritekniska programmet med inriktning produkt och maskinteknik.

Dock är det inte alla elever som får möjlighet att bli lärlingsanställda efter första året i skolan: sköter man inte sina studier blir man inte erbjuden GLA.

Vi vill premiera elever som gör rätt för sig genom att ge dem möjlighet till GLA. Du ska göra dig förtjänt av GLA.

Arbetsgivarna förstår vikten av att elever fullföljer sina studier och uppmuntrar dem till att fokusera på sin utbildning.

– Lärlingsanställningen blir en extra motivationsfaktor för eleverna och GLA har i flera fall varit lösningen för att undvika avhopp.

På frågan om vad som krävs för att komma i gång med GLA är Kari och Hans eniga.

– Se till att det finns en politisk förankring på huvudmannanivå och börja med att hitta en intresserad arbetsgivare som har ett specifikt kompetensbehov. Sedan är det bara att köra i gång och prova sig fram, med stöd från engagerade yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare!