”Som SYV-are måste man våga vägleda och jobba på djupet med varje elev. Vägledning är särskilt viktigt inför valet av en lärlingsutbildning!

Fredrik Sandström och Maria Andersson är studie- och yrkesvägledare och koordinatorer för lärlingsutbildningen vid Dragonskolan i Umeå, som har ett tiotal GLA-elever på industriprogrammet. Även andra branscher har börjat höra sig för om möjligheten att få lärlingar.

– För att eleverna och deras föräldrar ska förstå vad de ger sig in på samlar vi alla som kommit in på GLA-utbildningen före omvalsperioden och ger dem en grundlig genomgång. Maria och Fredrik skräddarsyr varje lärlingsplats till elevens och företagets behov. Sex elever kan ha sex olika timplaner.

– Det finns ett enormt engagemang från företagen kring den enskilda eleven. De skickar mangrant sina handledare på utbildning och sporrar varandra att ta emot fler elever. De visar seriöst att eleverna är viktiga för deras kompetensförsörjning.

Samarbetet med arbetslivet utvecklar också den skolförlagda yrkesutbildningen.

– Ansvariga lärare stimuleras att följa upp sina elever bättre under praktiken och digital teknik används nu brett för kommunikation mellan lärare och elev.

– En del elever tycker det är så roligt där ute, att de gör sina yrkesrelaterade skoluppgifter hemma eller på bussen. De vill inte ”slösa bort” arbetstid. Dragonskolan är en av Skolverkets pilotskolor för gymnasial lärlingsutbildning. De gemensamma nätverksträffarna är viktiga Maria och Fredrik.

– Vi hade inte varit där vi är idag utan det utbytet. Som komplement har vi tagit initiativ till att träffa kollegor i två närliggande kommuner som också erbjuder GLA.