”Jag vill öka statusen på lärlingsutbildningar för att få fler att söka”, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Vilka utmaningar har lärlingsutbildningarna?

– Öka engagemanget och öka statusen på utbildningarna. Visa att det finns många olika vägar vidare i livet, det har skolan svårt att visa och det måste branscherna tala om istället. Som lärling kan man sitta och knacka kod eller vara ute och svetsa och det här vet man inte när man är femton år. Branscherna måste visa upp det de gör, vad elever kan lära sig och vad de kan testa på.

Kan den här typen av utbildning vara en lösning på problemet med elever som inte går ut gymnasiet med fullständiga betyg?

– Jag tror det. Alla människor är olika och man kan vara ganska skoltrött. Man vill ut och jobba och göra någonting riktigt. Samtidigt vill man inte sumpa sina chanser i framtiden och inte ha en gymnasieexamen och då är det här en fantastisk möjlighet. Det finns även de som inte är intresserade av teoretiska ämnen på samma sätt och vill göra något fysiskt istället.

Hur kan man få fler att söka till de här utbildningarna?

– Vi måste se till att lärlingsutbildningarna erbjuds på fler ställen och att man till exempel använder sig av modellen med gymnasial lärlingsanställning med lön.