Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, lyfter fram lärlingsutbildningen som en möjlighet för fler att klara av en gymnasieutbildning. 

Vad tycker Skolverket om lärlingsutbildningen?

– Vi måste hitta fler vägar för elever att klara en gymnasieutbildning. Vi ser år efter år att det som vi erbjudit inte möter det behov som finns. Därför är jag verkligen en anhängare av den här utbildningsformen.

Kan lärlingsutbildningar få fler ska ta sig igenom gymnasiet?

– Ja, fast vid femton års ålder har eleverna redan gått ett antal år i skolan. Skolan måste tidigt i skolgången ta ansvar så att eleverna förstår varför man ska gå i skolan och att det finns ett arbetsliv utanför. Lärlingsutbildningen är en liten del i det här, och en annan del är grundskolans arbete med eleverna och att ge dem rätt förutsättningar och väcka drömmar.

Vilka utmaningar står lärlingsutbildningen inför?

– Rädsla och ängslighet hos kommuner och branscherna. Att de inte vågar testa det här systemet. Vi behöver mer mod. Där måste bland annat vi på Skolverket berätta om att de här möjligheterna finns, visa hur det fungerar och ge tips på hur man får det att fungera.