Vi mötte Anna Ekström, utbildningsminister, när hon besökte Elof Lindälvs Gymnasium i Kungsbacka i september 2017.

Vad är din spontana reaktion efter besöket på Elof Lindälvs Gymnasium?
Att besöka gymnasieskolor är alltid speciellt. De lärlingselever som jag träffade vittnade alla om de fina kontakter med arbetslivet som de fick inom ramen för utbildningen. Det är något som jag tar med mig från besöket på Elof Lindälv, säger Anna Ekström.

Vilken potential ser du i GLA, gymnasial lärlingsanställning?
Yrkesprogrammen är otroligt viktiga för kompetensförsörjningen, både för industrin och för välfärden.

– En lärlingsutbildning som kombinerar utbildning på skolan och anställning på arbetsplatsen stärker yrkeskunskaper som är viktiga för näringslivet.

 

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet