Erik Nilsson är statssekreterare på Utbildnings-departementet, som arbetar med att skapa en mer positiv bild av lärlingsprogram.

Vad tycker Utbildningsdepartementet om lärlingsutbildningar?

– Vi tycker att det är väldigt bra. Dels för att det är bra kunskapsinnehåll i yrkesprogrammen och dels för att det är väldigt bra att elever får sociala kontaktnät utanför skolan. De får visa upp sig och visa att de är engagerade och duktiga vilket sedan underlättar när de ska söka jobb.

Varför söker inte fler till yrkes- och lärlingsprogram?

– Man har pratat om lärlingsprogram som någonting för skoltrötta. Vi försöker vända den bilden och visa på att det är ett väldigt bra sätt att få en utbildning och att yrkesprogrammen ska ge grundläggande högskolebehörighet. Som 15-åring ska man inte behöva välja bort den möjligheten.

Hur kan man förbättra lärlingsprogrammen?

– Många gånger är vi lite fyrkantiga i skolan. Vi har våra kursplaner och de ska eleverna klara av även om de är på en arbetsplats. Det finns kulturella skillnader i hur man tänker i skolans värld och hur man tänker på en arbetsplats. Erfarenheten är att det sätter sig efter ett tag men det behövs mycket samarbete och handledarutbildningar så att de som är på företagen får koll på skolsystemet.