Müller Mekaniska AB, ett industriföretag utanför Borås, har precis fått en gymnasielärling som studerar halvtid i skolan och arbetar hos dem resten av tiden. 

”En vanlig praktik är bara några veckor lång och då hinner vi inte lära eleven de arbetsuppgifter som hon eller han behöver för framtiden. Lärlingen stannar istället under tre terminer, vilket är något helt annat” säger Stefan Svensson, ekonomiansvarig på Müller Mekaniska.

Företaget samarbetar med Marks Gymnasieskola och har tagit emot praktikanter i många år. Men med tanke på hur yrket har förändrats så räcker det inte längre att bara göra vanlig praktik. Niclas Svensson som är Marknadsansvarig på Müller Mekaniska säger att lärlingsanställningen skapar ett större engagemang från elevernas håll:

Det är tydligt att vår lärling verkligen vill avancera hos oss, det märks att det är ett aktivt val.

Stefan Svensson säger att industrin har hamnat i ett läge där man måste automatisera processer då det finns för få medarbetare med den kompetensen som krävs. Han menar att de som studerat på yrkesförberedande gymnasieprogram har de kunskaper och färdigheter som efterfrågas och krävs av branschen. Och att gymnasial lärlingsanställning är en bra lösning för att hjälpa industriföretag med återväxten av personal med rätt kompetens.