– Att ta emot en lärling gör att hela arbetslaget behöver fundera kring och sätta ord på sin egen yrkesroll. Alla går då från att vara omedvetet bra till att bli medvetet bättre.

Malin D Alalehto är förskolechef i Växjö kommun. Hennes erfarenhet är att alla vinner på att ta emot lärlingar. Både verksamheten och eleven utvecklas, och på sikt kan eleven bli en ny kollega.

– En lärling tillför så mycket nyfikenhet på yrket, barnen och kollegorna. Och så mycket energi med sin vilja och hunger på det här jobbet. Malin menar att GLA är ett fantastiskt erbjudande och komplement till skolförlagd utbildning. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv måste vi få ungdomar i arbete på olika sätt, inte bara genom teoretiska utbildningar.

– Vår lärling är en praktiker, en smart tjej med mycket ledarskap i sig. Nu får hon möjlighet att utvecklas och må bra i sin skolgång. En vanlig teoretisk skolgång hade inte varit lika gynnsam för henne. Växjö kommuns fem GLA-elever från barn- och fritidsprogrammet är anställda och finansierade centralt i kommunen, vilket underlättar för enheterna som erbjuder praktikplats och handledare.

– Det är viktigt att hitta en erfaren handledare, som ges tid att stödja lärlingen och ge en fördjupad bild av yrket. Som barnskötare arbetar man, precis som i skolan, mot prioriterade mål i läroplan och verksamhetsplan. En mer oväntad lärlingseffekt är yrkesstolthet hos handledare och kollegor: Tänk, den här tjejen vill bli som jag, jag är hennes förebild!