På Tre Stiftelser i Göteborg bor omkring 350 äldre personer och 25 yngre med olika funktionshinder och sjukdomar. Varje år erbjuds sex gymnasielärlingar anställning med lön. Men det sker först termin två, om huvudhandledaren Elisabeth Kjellbom och hennes kollegor kan se en potentiell undersköterska framför sig.

GLA är en unik möjlighet för oss att få unga medarbetare som är väl förankrade i vår värdegrund och förstår syftet med verksamheten

– Vi berättar från start att man kan bli anställd, och det höjer statusen på vårt yrke och signalerar också att jobbet som undersköterska inte är så enkelt som en del tror, säger Elisabeth. Tre Stiftelsers långsiktiga satsning på lärlingar har flera fördelar. Rekryteringen inför semesterperioderna har blivit enklare, undersköterskorna som handleder lärlingarna får växa i sin yrkesroll och både lärlingarna och skolan bidrar med nya idéer och ny kunskap.

– Vi håller oss väldigt a jour med nyheter inom utbildningen och yrket genom vår täta kontakt med skolan. Och så är det härligt med ungdomar i vår verksamhet. Det är oftast de som får hjälpa handledarna med iPad och datorer. Alla lärlingar på Tre Stiftelser har varsin handledare, som gått Göteborgs Stads handledarutbildning. Flera gånger per termin hålls trepartssamtal mellan elev, lärare och handledare för att säkerställa utbildningens kvalitet.

– Våra hyresgäster tycker också det är jättekul med ungdomarna, de förstår varför vi satsar på
morgondagens medarbetare och kollegor.