Svensk Gymnasielärling är framtidsvalet för elever som är beredda att satsa på att bli yrkesskickliga under studietiden. En utbildning som ger lön och möjlighet att knyta ovärderliga kontakter för att avancera fortare direkt efter gymnasiet.

Våren 2015 gick startskottet till det nya lärlingsinitiativet som idag är Svensk Gymnasielärling. En debattartikel av industrimagnaten Carl Bennet fick Skolverket att reagera med en replikerande artikel, något som senare ledde till samarbete parterna emellan. Den nya utbildningen, inspirerad av lärlingssystemet i Tyskland, innehåller en gymnasial lärlingsanställning som ska göra att skolan kommer närmare arbetslivet. Eftersom tekniken och kompetensen finns inom företagen ska de vara med och säkra utbildningsnivån och att eleven får rätt yrkeskompetens. Medan skolan ska ansvara för att eleven får med sig rätt kunskap för att kunna läsa vidare.

– Det har varit ett väldigt intressant och gränsöverskridande arbete! Kanske det allra bästa exemplet som jag har sett, säger Bennet.

Det unika med Svensk Gymnasielärling är att eleven får lön för sin arbetsinsats.

– För mig är det en självklarhet att en lärling som gör ett jobb ska ha en ersättning, säger Bennet.

Studieformen är en win-win för både företag och elever. Bennet berättar att utvecklingen inom industrin med dagens digitalisering gör att man måste vara beredd på att ställa om snabbt. Ungdomarna är uppväxta med teknik och därför snabblärda:

Ibland är det eleverna som får utbilda sina arbetsgivare! Det är dags att ta vara på ungdomars vilja och kompetens.

Han säger att för eleven med vilja och intresse finns stora utvecklingsmöjligheter.

– Nya VD:n på Volkswagen började som lärling! Det visar att när människor får göra det som de tycker är kul – då kommer verkliga krafter fram. Man kan alltid läsa vidare senare. Det har ju varit en spärr här i Sverige tidigare. Om man har valt att gå som lärling så har man inte kunnat komma in på något universitet. Nu finns det inga sådana spärrar!