Jag var inte övertygad om att GLA skulle fungera men det gör det, säger Ellinor Rydman, lärare i karaktärsämnen på Barn- och fritidsprogrammet på Teknikum i Växjö.

Jag behöver inte motivera lärlingsklassen, något man annars måste lägga mycket tid på i ett vanligt klassrum. Och när vi har gästföreläsare får vi höra att de här eleverna, genom sin erfarenhet från jobbet, kan relatera och förstå hur saker hänger ihop och varför man får ett visst resultat.

För många elever är det mycket lättare att få se helheten först i stället för att ta en kurs i taget och lägga pusslet själv.

Det alla våra GLA-elever delar är ett stort engagemang. De har fått växa i självförtroende och de har fått lyckas, vilket gör att de börjar jobba hårdare även med kurser som är tuffa för dem.”