Var femte elev som sökt till Marks Gymnasieskola till hösten har valt en lärlingsutbildning.
– Jag önskar att alla våra yrkesutbildningar kunde kopplas till GLA, säger biträdande rektor Jonas Andersson.

Marks Gymnasium erbjuder tio yrkesprogram som lärlingsutbildning, varav tre idag med gymnasial lärlingsanställning, GLA.

Yrkesutbildningar borde inte vara skolförlagda. Du lär dig bäst där ute.

Vissa av utbildningarna kräver dock förberedelser och en god grund innan eleverna kan möta arbetslivet.

– Därför är vi noga med att inte släppa ut eleverna förrän lärarna anser att de är mogna. Vi anpassar oss efter varje elev.

I kontakten med företagen är det viktigt att skolan kan presentera ett tydligt koncept, understryker Jonas Andersson. Ni har faktiskt en provanställning i tre år och kan forma eleven som ni vill.

– Var också tydlig med vad det kostar och skapa ordning och reda vad gäller försäkringar och kontrakt. Gör det enkelt för företagen, så blir det enklare för skolan.

Intresset för lärlingsutbildningarna ökar, men kunskapen om möjligheterna kunde vara bättre hos både föräldrar och grundskolans studie- och yrkesvägledare.

– SYV-arna är jätteviktiga. Bjud in dem till skolan, visa dina yrkesprogram och låt dem praktisera ett par dagar på lärlingsprogrammen.

Till hösten planerar Jonas Andersson en stor mässa, där alla intresserade företag och organisationer ska få ställa ut för att väcka intresse hos föräldrar och elever.

– Hittar vi ett gemensamt grepp för att marknadsföra GLA hos föräldrarna är mycket löst.