Möten med företrädare från politiken och deras tankar om lärlingsutbildningar.