Vill du jobba med människor och hälsofrågor? Det finns många yrkesvägar för dig! Du kan jobba med hälso- och sjukvård inom psykiatri, äldreomsorg, funktionshinder och rehabilitering. I stort handlar det om att hjälpa människor att utveckla eller bevara en god hälsa.

Som Svensk Gymnasielärling inom Vård- och omsorg spenderar du halva tiden i skolan och halva tiden på ett företag, med lön. I skolan lär du dig om hälsa och ohälsa utifrån ämnesområdena medicin, pedagogik, sociologi och psykologi. Du läser om människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. I praktiken, på ett företag, lär du dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika situationer. är du är färdig kan du jobba inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst alternativt studera vidare inom området, antingen på yrkeshögskola eller högskola.