Tycker du att robotteknik, elektroteknik eller datateknik låter spännande? Då kan du snart jobba inom ett tekniskt avancerat yrke, kanske med produktionsplanering, produktframställning eller driftsäkerhet som ansvarsområde.

Som Svensk Gymnasielärling inom Industriteknik tillbringar du halva tiden i skolan och halva tiden på ett företag, med lön. I skolan får du lära dig om tekniska lösningar i teorin. Eftersom den industritekniska branschen förändras så snabbt tränas du i problemlösning och innovativt tänkande för att du också ska kunna skapa och möta förändringar i omvärlden. Ett företags överlevnad kan vara helt beroende av sin inre kreativa kraft för att förändras. På jobbet, din praktik på ett företag, lär du dig att hantera industriell teknik. Där får du hantera utrustning, material och processer som inte går att lära sig i skolan.

Efter tre år kan du välja om du vill jobba direkt eller studera vidare. Då har du koll på hela den industriella verksamheten så att du kan jobba med produkt- och produktionsplanering eller i själva produktionen. Du kan vara med och utveckla morgondagens industri i en hållbar riktning eftersom du vet att val av material, metod och teknik påverkar industrins förbrukning av råvaror och energi och är avgörande för industrins påverkan på miljön. Du är framtiden!

Här undersöker Linn Ahlborg hur det kan vara att läsa Industritekniska programmet helt på skolan, alltså inte som Svensk Gymnasielärling på en arbetsplats: