Möten med politiken

Samtal, intervjuer och möten med företrädare från politiken och deras tankar om lärlingsutbildningar.