Peter Fredriksson är generaldirektör på Skolverket och lyfter fram lärlingsutbildningen som ännu en möjlighet för att få fler att klara av en gymnasieutbildning. Samtidigt finns det en stor ängslighet bland kommuner och branscher, menar han.

Vad tycker Skolverket om lärlingsutbildningen?

– Vi måste hitta fler vägar för elever att klara en gymnasieutbildning. Vi ser år efter år att det som vi har erbjudit inte möter det behov som finns. Därför är jag verkligen en anhängare av den här utbildningsformen.

Kan lärlingsutbildningar få fler ska ta sig igenom gymnasiet?

– Ja, fast vid femton års ålder har eleverna redan gått ett antal år i skolan. Skolan måste tidigt i skolgången ta ansvar så att eleverna förstår varför man ska gå i skolan och att det finns ett arbetsliv utanför. Lärlingsutbildningen är en liten del i det här, och grundskolans arbete med eleverna och att ge dem rätt förutsättningar och väcka drömmar, är en annan del.

Vilka utmaningar står lärlingsutbildningen inför?

– Rädsla och ängslighet hos kommuner och branscherna. Att de inte vågar testa det här systemet. Vi behöver mer mod. Där måste bland annat vi på Skolverket berätta om att de här möjligheterna finns, visa hur det fungerar och ge tips på hur man får det att fungera.