Vi ställde ett par frågor till Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister, i samband med hennes studiebesök på Elof Lindälvs Gymnasium i Kungsbacka den 21 september 2017.

Vad är din spontana reaktion efter besöket på Elof Lindälvs Gymnasium?
Att besöka gymnasieskolor är alltid speciellt. De lärlingselever som jag träffade vittnade alla om de fina kontakter med arbetslivet som de fick inom ramen för utbildningen. Det är något som jag tar med mig från besöket på Elof Lindälv, säger Anna Ekström.

Vilken potential ser du i Svensk Gymnasielärling?
Yrkesprogrammen är otroligt viktiga för kompetensförsörjningen, både för industrin och för välfärden.

– Möjligheten att gå en lärlingsutbildning som Svensk gymnasielärling med kombination av utbildning på skolan och på arbetsplatsen stärker ytterligare de yrkeskunskaper som är så viktiga för arbetslivet.

 

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet