Caroline af Ugglas är vice vd på Svenskt näringsliv. Enligt henne behövs lärlingsutbildningar eftersom man inte lyckas leverera rekryteringsbara personer till de behov som finns. Men det finns ett antal utmaningar som behöver lösas.

Hur ser du på lärlingsutbildningar?

– Det är jättebra med lärlingsutbildningar. Men det finns en matchningsproblematik som är svår, det vill säga att matcha elever med branscher där arbetskraft är efterfrågad. Vår syn på skolsystemet är att man ska leverera rekryteringsbara människor till de behov som finns i arbetsmarknaden, och det har vi inte lyckats med. Därför behövs lärlingsutbildningar.

Vilka utmaningar finns det?

– Motivationen är väldigt hög hos företagen och vi har sett att det finns fler företag som är beredda att ställa upp än vad det finns elevunderlag för. Där har vi problemet, ett systemfel som beror på att vi har fostrat fram de flesta barn till att de måste gå en högskoleförberedande utbildning – och då har yrkesutbildningarna kommit i andra hand. Vi måste påverka föräldrar att tycka att det här är en bra och intressant utbildning för deras barn.

Hur pratar era medlemmar om lärlingsutbildningar?

– De pratar om det hela tiden! Vid varje företagsbesök vi gör får vi höra att de har behov av arbetskraft och de vet inte vart de ska hitta den. Det är många branscher som har egna skolor för att försörja kompetensbehovet, och det är framför allt bland friskolor som detta finns. Vi behöver fler lärlingsutbildningar.