Möten med arbetslivet

Samtal, intervjuer och möten med företrädare från arbetslivet och deras tankar om lärlingsutbildningar.