Svensk Gymnasielärling lade grunden till GLA

Samtidigt som ungdomsarbetslösheten blivit allt högre har arbetslivet upplevt en brist på kompetent och motiverad arbetskraft. Elanders och Volvo med Carl Bennet och Olof Persson i spetsen tog saken i egna händer. Ett samarbete mellan Västsvenska Handelskammaren, företagen och Skolverket har inletts och resultatet är initiativet Svensk Gymnasielärling. Initiativet drivs idag av Västsvenska Handelskammaren med Skolverket som stöd och som länk till skolvärlden.

Vill du som företagare veta mer om lärlingsanställningar?
Kontakta Anna Bellomi, Västsvenska Handelskammaren, på 031 83 59 03 eller anna.bellomi@vastsvenskahandelskammaren.se