Är du som skola intresserad av att starta Svensk Gymnasielärling? Här hittar du information som kan hjälpa dig.

Läs gärna Skolverkets information om GLA-Gymnasial Lärlingsanställning.
Skolverkets Lärlingscentrum ger vägledning och konsultation till de som vill starta Svensk Gymnasielärling.

Vad säger lagen? I Lag 2014:421 finns bestämmelser om avtal om tidsbegränsad anställning (avtal om gymnasial lärlingsanställning) inom ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet.
Lagen reglerar att ett avtal om tidsbegränsad anställning får ingås mellan en elev och en arbetsgivare, och att grunden till avtalet är ett utbildningskontrakt enligt vad som anges i 16 kap. 11 a § skollagen.

Utbildningskontraktet är ett skriftligt avtal som ska upprättas för varje elev och arbetsplats och undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och arbetsgivaren. Skolhuvudmannen ska se till att utbildningskontrakt upprättas.
Kontraktet tar upp frågor kring bland annat ansvarsfördelning, roller, kalender för arbetsplatsförlagt lärande och försäkringar.
Du kan titta på ett exempel på utbildningskontrakt från en skola som erbjuder GLA inom Industritekniska Programmet.

Statsbidrag finns att söka och lämnas för elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning och där ett utbildningskontrakt har upprättats. Mer information på Skolverkets hemsida.

Vi har även samlat användbara dokument för alla skolor som idag driver eller är intresserade av att driva Svensk Gymnasielärling.

Vill du läsa mer om Svensk Gymnasielärling i media? Här har vi samlat de länkar som finns kring initiativet.