Det finns många fördelar med denna utbildningsform. Svensk Gymnasielärling är ett initiativ sprunget ur idén om att skapa vinst för såväl den enskilda eleven som arbetsplatsen och samhället i stort.

I den nya arbetslivsförankrade utbildningen är företagen delaktiga i utformningen av utbildningen för att på så sätt säkerställa att elevernas yrkeskompetens matchar arbetsmarknadens behov. Förutom att eleven läser in grundläggande kompetens på skolan tillbringar denne hälften av sin studietid på sin arbetsplats, reglerat med den tidsbaserade anställningen GLA, Gymnasial Lärlingsanställning. Det gör eleven mångsidig och förberedd för såväl vidare studier som yrkesliv direkt efter gymnasieexamen. För företagaren är det ett unikt tillfälle att forma och göra den nya generationen anställningsbar.

På arbetsplatsen har eleven en handledare som har ansvar för elevens lärande och yrkesmässiga utveckling. Handledaren förväntas genomföra en handledarutbildning. Syftet med utbildningen är att handledaren ska bli väl förberedd för att handleda elevers lärande och veta vad som förväntas av arbetsplatsen respektive skolan.

Skolverket erbjuder en webbaserad handledarutbildning som är gratis och öppen för alla. Utbildningen består av en handledarintroduktion med fyra moduler och en fördjupningsmodul om lärlingsutbildning och handledning. Handledarintroduktionen motsvarar cirka två utbildningsdagar och fördjupningsmodulen motsvarar en utbildningsdag.

Teknikcollege Handledarutbildning är branschspecifik för industrin och omfattar 2x4h och genomförs via deras digitala verktyg samt fysiska träffar. Utbildningen är uppbyggd på sex områden/avsnitt: förberedelser, yrkeskultur, arbetsmiljö, planering för lärande, hur lär man sig samt samtal och utvärdering.

För flera godkända handledarutbildningar se här!