Svensk Gymnasielärling lade grunden till GLA

Samtidigt som ungdomsarbetslösheten blivit allt högre har arbetslivet upplevt en brist på kompetent och motiverad arbetskraft. Elanders och Volvo med Carl Bennet och Olof Persson i spetsen tog saken i egna händer. Ett samarbete mellan Västsvenska Handelskammaren, företagen och Skolverket har inletts och resultatet är initiativet Svensk Gymnasielärling. Initiativet drivs idag av Västsvenska Handelskammaren med Skolverket som stöd som länk till skolvärlden.

I den nya arbetslivsförankrade utbildningen är företagen delaktiga i utformningen av utbildningen för att på så sätt säkerställa att elevernas yrkeskompetens matchar arbetsmarknadens behov. Förutom att eleven läser in grundläggande kompetens på skolan tillbringar denne hälften av sin studietid på sin arbetsplats, reglerat med den tidsbaserade anställningen GLA, Gymnasial Lärlingsanställning. Det gör eleven mångsidig och förberedd för såväl vidare studier som yrkesliv direkt efter gymnasieexamen. För företagaren är det ett unikt tillfälle att forma och göra den nya generationen anställningsbar.

Vill du som företagare veta mer?

Kontakta Anna Bellomi, Västsvenska Handelskammaren, på 031 83 59 03 eller anna.bellomi@vastsvenskahandelskammaren.se