Skolor som erbjuder Svensk Gymnasielärling kan på denna sida hitta användbara exempel, dokument och referenser som stöd i sitt arbete.

Broschyr Elev i PDF-format

Broschyr Företag i PDF-format

Svensk Gymnasielärling – Wordmall

Svensk Gymnasielärling – Wordmall anpassad till broschyren

Svensk Gymnasielärling – Power Point-mall

Svensk Gymnasielärling – Power Point-mall

Svensk Gymnasielärling – Power Point-mall

Hjälp! Jag har blivit anställd. – En medarbetarhandbok anpassad till GLA-elever

Utbildningskontrakt: exempel från skola som erbjuder GLA inom Industritekniska Programmet

Kollektivavtal mellan IF Metall och Industriarbetsgivarna: exempel inom Stål och Metall (övriga avtal är snarlika).

Kollektivavtal mellan IF Metall och Teknikföretagen

Lokalt kollektivavtal: exempel på lokalt avtal mellan IF Metall och Teknikföretagen

Kollektivavtal mellan SKL, Pacta och Kommunal

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

För pilotskolor finns information kring användande av LoopMe.
För lärare:

För elever:

För lärlingshandledare: