Skolor som erbjuder Svensk Gymnasielärling kan på denna sida hitta användbara exempel, dokument och referenser som stöd i sitt arbete.

Broschyr Elev i PDF-format

Broschyr Företag i PDF-format

Svensk Gymnasielärling – Wordmall

Svensk Gymnasielärling – Wordmall anpassad till broschyren

Svensk Gymnasielärling – Power Point-mall

Svensk Gymnasielärling – Power Point-mall

Svensk Gymnasielärling – Power Point-mall

Hjälp! Jag har blivit anställd. – En medarbetarhandbok anpassad till GLA-elever

Utbildningskontrakt: exempel från skola som erbjuder GLA inom Industritekniska Programmet

Kollektivavtal mellan IF Metall och Industriarbetsgivarna: exempel inom Stål och Metall (övriga avtal är snarlika).

Kollektivavtal mellan IF Metall och Teknikföretagen

Lokalt kollektivavtal: exempel på lokalt avtal mellan IF Metall och Teknikföretagen

Kollektivavtal mellan SKL, Pacta och Kommunal

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Skolverkets lathund för att planera, genomföra och följa upp arbetsplatsförlagt lärande.

För pilotskolor finns information kring användande av LoopMe.
För lärare:

För elever:

För lärlingshandledare: